Omdat we dagelijks werken met deze regels kennen wij ze door en door

Advies

De bouwregelgeving is soms een doolhof, zeker op het gebied van brandveiligheid. Brandcompartimenten, vluchtroutes, loopafstanden, noodverlichting. Aan alles moet gedacht worden en alles is van elkaar afhankelijk. Door jarenlange ervaring en specialisatie kunnen wij u snel en vakkundig adviseren over de brandveiligheid van uw ontwerpen, (ver)bouwprojecten en gebouwen.

Onze expertise bestrijkt de regelgeving voor brandveiligheid in de breedste zin van het woord; alles wat u nodig heeft om een omgevingsvergunning voor het bouwen en/of brandveilig gebruik te krijgen.

  • Advies en toetsing aangaande de bouwregelgeving (Bouwbesluit)
  • Gebouwinspecties
  • Gelijkwaardigheid
  • Berekeningen

Geschiedenis

Oosterwijk Brandpreventie-Advies is in 1996 begonnen als eenmanszaak. Als een van de eerste adviesbureaus op het gebied van brandveiligheid vulde zij het gat op wat ontstond toen de brandweer haar adviserende rol staakte. Sindsdien vervult OBA deze rol voor architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen. Door de beperkte omvang van het bureau is de communicatie direct en het advies van hoog niveau. Dit wordt door de opdrachtgevers sterk gewaardeerd.

Architecten

Brandveiligheid is van grote invloed op het ontwerp van een gebouw. Vaak wordt het ervaren als een belemmering in het creatieve proces. Dat is niet nodig! Door al vroeg rekening te houden met de brandveiligheid worden veel knelpunten en kosten in een later stadium voorkomen. Door trappenhuizen en brandcompartimenten slim te plaatsen is veel meer mogelijk dan men vaak denkt. Ook kan tijd worden bespaard door te zorgen dat bij de vergunningsaanvraag alles klopt. Een brandveiligheidstoets aan de hand van het Bouwbesluit maakt het bouwplan gereed voor de aanvraag.

Bouwbedrijven

Een brandveilig ontwerp maken is één, het bouwen is twee... Soms is niet duidelijk wat de benodigde voorzieningen zijn; Waar moeten de brandkleppen nu komen? Hoe moet dit detail vormgegeven worden? Is die installatie echt nodig? Vaak worden onnodig veel kosten gemaakt doordat te veel voorzieningen worden aangebracht of dat ze juist naderhand nog aangebracht moeten worden. Wist u bijvoorbeeld dat in woongebouwen nooit noodverlichting en vluchrouteaanduiding vereist is? En dat de voordeur van een woning nooit zelfsluitend hoeft te zijn... Een klein advies heeft vaak grote gevolgen in de bouwkosten (of faalkosten).

Gebouweigenaren

Ook als gebouweigenaar of -beheerder is brandveiligheid een belangrijk aspect. Een gebouw moet altijd blijven voldoen aan de eisen voor bestaande bouw. De zorgplicht eist dat installaties adequaat worden onderhouden en brandscheidingen intact blijven. Bovendien zijn bedrijven verplicht een goede BHV-organisatie de hebben. Ook daarin kan OBA u van dienst zijn. Door brandveiligheid serieus te nemen worden problemen voorkomen. Daarmee bedoelen we niet 'problemen met de brandweer', maar echte problemen! Zoals wanneer er echt eens een brand uitbreekt in uw gebouw.

Bouwbesluit

Hoofdstuk 2 van het Bouwbesluit is misschien wel het meest ingewikkelde deel van de bouwregelgeving. De veiligheidsvoorschriften in dit hoofdstuk staan vol met definities, grenswaarden en ingewikkelde uitzonderingen. Omdat we dagelijks werken met deze regels kennen wij ze door en door. Hierdoor kunnen we snel adviseren. Een korte blik op de tekeningen is vaak al genoeg om de belangrijkste knelpunten in een ontwerp te onderscheiden.

Gelijkwaardigheid

Het Bouwbesluit geeft ruimte voor gelijkwaardige oplossingen. Dat wil zeggen dat aangetoond moet worden dat het gebouw een gelijkwaardige veiligheid heeft aan wat de regelgeving bedoelt. De berekening 'Beheersbaarheid van Brand' is een van de bekendste gelijkwaardige oplossingen. Daardoor kan vaak een veel groter brandcompartiment gemaakt worden dan het Bouwbesluit normaliter toestaat.

Berekeningen

Vaak moet met berekeningen aangetoond worden dat voldaan wordt aan de eisten van het Bouwbesluit. Soms kan hiermee ook gelijkwaardigheid aangetoond worden. OBA kan onder andere de volgende berekeningen uitvoeren:

  • Brandoverslag (volgens de NEN 6068)
  • Opvang- en doorstroomcapaciteit van vluchtroutes
  • Beheersbaarheid van Brand
  • Beschikbare vluchttijd in grote ruimten en atria

Gebouwinspecties

Ook een bestaand gebouw moet blijven voldoen aan de bouwregelgeving. Door een brandveiligheidsinspectie (ook wel brandscan genoemd) wordt voor de gebouweigenaar of -beheerder duidelijk hoe het gesteld is met de brandveiligheid. Een duidelijke rapportage en advies geven concrete handvatten om te voldoen aan de wetgeving.

de cursist moet echt aan de bak... Het gaat tenslotte om mensenlevens!

Trainingen

Ieder bedrijf moet een goede BHV-organisatie hebben. Nergens is wettelijk vastgesteld hoe groot die organisatie precies moeten zijn. Maar er moeten altijd voldoende BHV-ers aanwezig zijn om een gebouw snel te ontruimen en eerste hulp te bieden waar nodig.

Eerste Hulp

De belangrijkste en meest voorkomende taak van een BHV-er is het bieden van Eerste Hulp Bij Ongevallen. Adequaat handelen redt levens, zeker wanneer een persoon gereanimeerd moet worden telt elke seconde! De BHV-opleiding en herhalingen zijn daarom zeer belangrijk. OBA biedt kwalitatief hoogstaande opleidingen: De cursist moet echt aan de bak. Het gaat in het ergste geval tenslotte om mensenlevens!

Brandbestrijding en Ontruiming

Ook het ontruimen van een gebouw en het bestrijden van een beginnende brand behoort tot de taken van de BHV-er. Tijdens de cursus wordt geleerd hoe een gebouw ontruimd moet worden, waar men op moet letten en vooral wat de gevaren zijn. Door het blussen van een beginnende brand kan grotere schade voorkomen worden. Wist u dat 40% van de door brand getroffen bedrijven binnen een jaar failliet gaat? Snel en alert handelen kan weleens het verschil maken!

Basiscursus

Iedere BHV-er moet een basiscursus volgen om de nodige basiskennis op te doen. De basiscursus bestaat uit twee dagen (4 dagdelen). Na 2 dagdelen Eerste Hulp en 2 dagdelen Brandbestrijding en Ontruiming wordt een examen afgenomen en de competenties beoordeeld. Wanneer een cursist hiervoor slaagt ontvang hij of zij het BHV-certificaat.

Herhaling

Herhaling is erg belangrijk voor de BHV-ers. Gelukkig hoeft het geleerde niet dagelijks in de praktijk gebracht te worden. Daardoor zakt de stof echter wel snel weg. Door ieder jaar een herhalingscursus te volgen blijft de kennis paraat en wordt het BHV-certificaat weer een jaar verlengd. Een herhalingscursus bestaat uit twee dagdelen. 1 dagdeel Eerste Hulp en 1 dagdeel Brandbestrijding en Ontruiming.

Cursus op locatie

Bij voldoende cursisten kan een training op locatie gegeven worden. Daarmee wordt de effectiviteit en kwaliteit van de training verhoogd. De oefeningen worden voor de cursist extra relevant en realistisch. Bovendien kost het geen reistijd voor de cursisten en kan de planning van de cursus aangepast worden aan de wensen van het bedrijf.

Certificering

Het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) is de belangrijkste certificeringsinstantie als het gaat om BHV-opleidingen. Onze cursussen zijn opgebouwd rondom de methodes van het NIBHV en onze organisatie is beloond met het 'Keurmerk Opleidingsinstituut Bedrijfshulpverlening' van het NIBHV.

Via onderstaande gegevens kunt u contact met ons opnemen voor vragen.
Ook opmerkingen en klachten, maar zeker ook complimenten, zijn van harte welkom.

Oosterwijk Brandpreventie Advies

Amazone 199
3315 WK Dordrecht
078 6 211 505
06 54 34 08 71
info@oosterwijkbrandpreventie.nlOp al onze aanbiedingen, handelingen en door ons gesloten overeenkomsten is DNR 2011 (v2013) van toepassing.
DNR 2011 is te raadplegen op deze website via http://www.oosterwijkbrandpreventie.nl/dnr

Complimenten, verbeterpunten of overige feedback betreffende de Trainingen kan worden ingediend via bovenstaand contactformulier of via feedback@oba-trainingen.nl
Klachten kunnen worden ingediend via klachten@oba-trainingen.nl